Yogafilosofie

Yoga is een verzamelnaam van zeer oude technieken om de mens rustiger te maken, tevens meer verbinding te maken met zichzelf en met de medemens, de dieren, de planten, de zon, de maan, de sterren, de lucht…

Oorspronkelijk is yoga gebaseerd op delen van de Indiase filosofie. Met name de Yoga Sutra’s en de commentaren daarop, geven een helder beeld van yoga.

De centrale vraag in deze filosofie is: Wie ben ik?

Het antwoord dat de Indiase filosofen hier in meerderheid op geven, en dat ten grondslag ligt aan de yogabeoefening luidt: Ik ben Bewustzijn.

De yoga in al zijn vormen is erop gericht dit antwoord niet alleen intellectueel te kennen, zoals je het antwoord kent op de vraag hoeveel 1 + 1 is. Het gaat erom dit antwoord tot in het diepst van je wezen te ervaren, dus voorbij het intellect.

Yoga is meer dan gymnastiek en ademoefeningen, maar dat ontdek je beetje bij beetje.